Kwalifikacja wstępna warunkiem utrzymania się kierowców zawodowych na rynku pracy

Człowiek – najlepsza inwestycja

Kontakt z Biurem projektu

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB” Sp. z o.o.
Adres: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26a
Adres e-mail: markab@markab.pl
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-18.00

Urząd Marszałkowski w Łodzi – POKL
www.pokl.lodzkie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl