Stacja kontroli pojazdów

You are here: Home / Stacja kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Markab to najnowocześniejsza w regionie placówka diagnostyczna. Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług.

W naszej placówce wykonujemy:

 • badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
 • okresowe badania techniczne: coroczne badania motocykli, pojazdów do 3,5 tony i powyżej
 • dodatkowe badania techniczne: po kolizji, badania instalacji zasilania gazem
 • dodatkowe czynności: ustalenie i wybicie numerów nadwozia i silnika oraz wykonanie znamionowej tabliczki zastępczej

Informujemy, że wykonując badanie okresowe w naszej stacji mają Państwo prawo do wykonania (w ciągu roku) bezpłatnego sprawdzenia pojazdu obejmującego: kontrolę amortyzatorów i hamulców, kontrolę luzów w układzie kierowniczym, analizę spalin oraz ustawienie świateł.

Stacja czynna jest:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu: 42 716 53 34 lub wysyłając e-mail na adres: stacja@markab.pl.

.

.

Na specjalistyczne wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów składają się następujące urządzenia:

 • urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulcówOtwórz zdjęcie w oryginalnym rozmiarze w nowym oknie
 • przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych
 • przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu
 • przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu
 • miernik poziomu dźwięku z kalibratorem akustycznym
 • dymomierz
 • przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa
 • przyrząd do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu
 • przyrząd do kontroli wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy
 • wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym i samoczynnymOtwórz zdjęcie w oryginalnym rozmiarze w nowym oknie
 • opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców
 • przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół pojazdu osi pojazdu
 • przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu
 • przyrząd do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu
 • czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD

.

.
.

.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2261 z dnia 14 października 2004 r.)

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł   (z VAT)1)
1. Okresowe badania techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.16 pojazd uprzywilejowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2ustawienia i natężenia świateł mijania14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.4 toksyczności spalin14,00
2.5 poziomu hałasu20,00
2.6geometrii kół jednej osi36,00
2.7działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie20,00
3.Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2samochod osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00
6.Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejstrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.10pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11pojazd o którym mowa w art.81 ust.8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym 50,00
7.Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia 49,00
7.7nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika 49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) 82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

.

Objaśnienia:

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści :”przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
 2. Pozostałe badanie dla autobusu.
 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 5. Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd pomiaru i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

.