Pracownia psychologii transportu

Zapraszamy do pierwszej w Zgierzu profesjonalnej pracowni badań psychologicznych kierowców. Pracownia psychologii transportu Akademii Jazdy Markab Zgierz została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 10.50/2009.

Nowoczesne wyposażenie pracowni, zgodne z najnowszymi standardami umożliwia efektywne i sprawne przeprowadzanie badań psychotechnicznych w zakresie oceny:

 • intelektu, osobowości;
 • czasu reakcji;
 • widzenia przestrzennego;
 • widzenie w mroku;
 • wrażliwości na olśnienie;
 • prędkości.

Pracownia wykonuje badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców, skierowanych przez lekarza,
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem,
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe osób lub rzeczy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów kandydatów na kierowców,
 • kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych,
 • kierowców zatrzymanych podczas jazdy pod wpływem alkoholu,
 • sprawców wypadków drogowych, w którym są zabici lub ranni.

Ile czasu trwa badanie?
Na wykonanie badania prosimy zarezerwować sobie ok. 1 godz.

Kiedy znane są wyniki badania?
Dla Państwa wygody orzeczenie wydawane jest bezpośrednio po zakończeniu badania.

Jak zapisać się na badanie?
Najlepiej telefonicznie. Codziennie w godz. 9 – 17 sekretariat Akademii Jazdy przyjmuje zgłoszenia pod numerem tel. 42 715 28 43.

Jak wygląda badanie?
Badanie składa się z dwóch części:
1. pisemnej – testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
2. wykonywanej na aparaturze kontrolno-pomiarowej:
a. ciemni kabinowej za pomocą noktometru oraz pierścienia Landolta – ocena wrażliwości na olśnienie oraz zdolności widzenia w mroku;
b. mierniku czasu reakcji;
c. urządzeniu do badań krzyżowych;
d. stereometrze – ocena zdolności widzenia przestrzennego;
e. wirometrze – badanie umiejętności oceny prędkości.

Przypominamy o okresach, w których należy ponownie poddać się badaniom psychologicznym:

Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego, kierujący tramwajem podlegają badaniom co 5 lat do ukończenia 65. roku życia, następnie corocznie.

Kierowca wykonujący przewozy drogowe podlega badaniom co 5 lat do ukończenia 60. roku życia, następnie co 30 miesięcy.