ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Informujemy, iż dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ZPK Markab Sp. z o.o. realizuje zadanie pt.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 38,5 kW MARKAB W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ

Wartość zadania: 152 000,00 zł;

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 144 400,00 zł;

Forma dofinansowania: pożyczka;

Zakres projektu: budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 35 kW na dachu budynku, stanowiącego własność ZPK Markab Sp. z o.o., zlokalizowanego w Zgierzu, przy ulicy Wiosny Ludów 26a;