ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W FIRMIE MARKAB W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ
  • Post category:Aktualności

Informujemy, iż dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ZPK Markab Sp. z o.o. realizuje zadanie pt.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W FIRMIE MARKAB W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ

Wartość zadania: 143 000,00 zł;
Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 83 480,00 zł;
Forma dofinansowania: pożyczka;
Zakres projektu: budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 38,4 kW na dachu budynku, stanowiącego własność ZPK Markab Sp. z o.o., zlokalizowanego w Zgierzu, przy ulicy Wiosny Ludów 26a;