.

.

.

Myślicie o zrobieniu prawa jazdy? Chcecie podnieść swoje kwalifikacje jako kierowcy?

JEŚLI TAK TO ŚWIETNIE TRAFILIŚCIE!

AKADEMIA JAZDY MARKAB to nie jest zwykła auto szkoła. Od ponad 8 lat szkoli kandydatów na kierowców kategorii prawa jazdy B, C, D, E. Tylko w 2008 roku zaufało nam ponad 200 osób! Biorąc pod uwagę to, że AKADEMIA JAZDY MARKAB ma najlepszą zdawalność egzaminów w Zgierzu, nie ma się co dziwić.

Również dla chcących podnieść swoje kwalifikacje, AKADEMIA przygotowała ciekawe propozycje. Organizujemy kursy dokształcające w zakresie przewozu rzeczy oraz przewozu osób.

A może marzy Ci się zawód diagnosty samochodowego? Jeśli tak to właśnie dla Ciebie prowadzone są szkolenia pod patronatem DEKRA Polska dla przyszłych diagnostów.

Która autoszkoła może zaoferować Ci tak wiele?
A to wszystko pod okiem profesjonalnie przygotowanych instruktorów, w nowoczesnym, świetnie wyposażonym ośrodku szkolenia za NAJLEPSZĄ CENĘ W MIEŚCIE!

Naszym kursantom gwarantujemy:

 • niezmienność ceny przez cały czas trwania kursu,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • ilość godzin szkolenia taką, jaka jest wymagana, bez jakiegokolwiek skracania kursu.

Jest wiele auto szkół, ale tylko jedna AKADEMIA!

.
.

.

.

.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę kursów organizowanych przez AKADEMIĘ JAZDY MARKAB wraz z aktualnymi cenami kursów.

Kategoria B

Ilość godzin CENA   Koszt dodatkowej godziny jazdy Szkolenie dodatkowe*
Ilość godzin cena
teoriipraktyki teoriapraktykateoriapraktyka
30301 200 zł 40 zł 10580 zł 200 zł

*obowiązkowe po 3 niezdanych egzaminach z teorii lub praktyki

Kategoria C

Ilość godzin CENA     Koszt dodatkowej godziny jazdy Szkolenie dodatkowe*
Ilość godzin cena
teoriipraktyki teoriapraktykateoriapraktyka
20301 800 zł 60 zł 10580 zł 300 zł
20201 350 zł**

* obowiązkowe po 3 niezdanych egzaminach z teorii lub praktyki
** w przypadku posiadania przez kursanta prawa jazdy kategorii D

Kategoria C+E

Ilość godzin CENA   Koszt dodatkowej godziny jazdy Szkolenie dodatkowe*
Ilość godzin cena
teoriipraktyki teoriapraktykateoriapraktyka
20251 550 zł 65 zł 10580 zł 320 zł

*obowiązkowe po 3 niezdanych egzaminach z teorii lub praktyki

Kategoria D

Ilość godzin CENA     Koszt dodatkowej godziny jazdy Szkolenie dodatkowe*
Ilość godzin cena
teoriipraktyki teoriapraktykateoriapraktyka
20603400 zł 70 zł 10580 zł 340 zł
20402400 zł**

* obowiązkowe po 3 niezdanych egzaminach z teorii lub praktyki
** w przypadku posiadania przez kursanta prawa jazdy kategorii C

Każdy z uczestników kursów AKADEMII otrzymuje BEZPŁATNIE:

 • pakiet 10 godzin korzystania z komputerów wyposażonych w program PRAWO JAZDY oraz klawiaturę egzaminacyjną
 • zestaw kursanta tj. teczkę na materiały szkoleniowe, kompendium wiedzy z zakresu kodeksu drogowego, wykaz znaków drogowych, program EGZAMIN WEWNĘTRZNY, etui na prawo jazdy
 • w przypadku wykupienia praktycznego szkolenia dodatkowego kursant może uczęszczać na zajęcia teoretyczne BEZPŁATNIE.

.

.

.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. nr 78 z 2013 roku).

KategoriaCzęść teoretyczna Część praktyczna Łącznie
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A1, A2, A 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1, C1, D1, T 30 zł 170 zł 200 zł
C, D, B+E 30 zł 200 zł 230 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245 zł 245 zł

.

.

.

Akademia Jazdy Markab, jako jedyna auto szkoła w Zgierzu, organizuje szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do odbycia szkolenia okresowego do dnia 10 września 2014 r. – ostateczny termin jest uzależniony od daty uzyskania prawa jazdy kategorii C lub D.

.

Wykaz terminów obowiązkowych szkoleń okresowych

TERMIN WYMIANY PRAWA JAZDYDATA UZYSKANIA PIERWSZEGO PRAWA JAZDY
KAT. D1, D KAT. C1, C
10 września 2009 r.do 31 grudnia 1980 r. nie dotyczy
10 września 2010 r.od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. do 31 grudnia 1980 r.
10 września 2011 r.od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.
10 września 2012 r.od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.
10 września 2013 r.od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.
10 września 2014 r.nie dotyczy od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.

.

W pierwszej kolejności, tj. do 10 września 2010 r., ukończyć szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy powinni kierowcy posiadający prawo jazdy:

 • kategorii D wydane do 31 grudnia 1990 r.
 • kategorii C wydane do 31 grudnia 1980 r.

Niezbędne dokumenty do rozpoczęcia kursu:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy kategorii: B, D, D1, D+E, D1+E lub C, C1, C+E, C1+E,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs w wysokości 490 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu okresowym przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 42 715-28-43. Opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem kursu w siedzibie Akademii.

Uwaga przedsiębiorcy!!!
Dla grup zorganizowanych przewidziane są atrakcyjne rabaty!!!

Dokonując wpisu do prawa jazdy w Wydziale Komunikacji złożyć należy:

 • świadectwo kwalifikacji zawodowej, które wydawane jest po odbyciu szkolenia okresowego,
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne – obowiązkowe badania są wykonywane po odbyciu szkolenia okresowego. Badania psychologiczne w Zgierzu wyłącznie w naszej pracowni psychologii transportu.

AKADEMIA JAZDY Markab równolegle prowadzi kursy dokształcające w zakresie przewozu rzeczy – szkolenia będą prowadzone do 10 września 2010 r.

Kurs podstawowy na przewóz rzeczy
Przeznaczony jest dla osób ubiegających się po raz pierwszy o zatrudnienie na stanowisku kierowcy pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. – pod warunkiem, że prawo jazdy kat. C zostało wydane przed 10 września 2009 r.

Aby przystąpić do kursu niezbędne będą:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy kategorii: C1+E, C, C+E / B, B+E, D, D1+E, D, D+E,
 • uiszczenie opłaty za kurs w wysokości 552,50 zł. Opłaty przyjmowane są przed rozpoczęciem kursu w siedzibie Akademii.

Kurs dodatkowy na przewóz rzeczy

Przeznaczony jest dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przed dniem 01.01.2002 r., które utraciło ważność, oraz tych, którzy posiadają ukończony kurs przewozu rzeczy lub osób – pod warunkiem, że prawo jazdy kat. C było wydane przed 10 września 2009 r.

Niezbędne dokumenty do rozpoczęcia kursu:

 • dowód osobisty,
 • posiadane prawo jazdy kategorii: C1+E, C, C+E / B, B+E, D, D1, D+E, D1+E,
 • świadectwo kwalifikacji albo zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób,
 • uiszczenie opłaty za kurs w wysokości 252,50 zł. Opłaty przyjmowane są przed rozpoczęciem kursu w siedzibie Akademii.

.

.

.

Już niebawem kolejna edycja kursu Diagnosta samochodowy. Specjalistyczne szkolenie zostanie zorganizowane przez Akademię Jazdy Markab we współpracy z DEKRA Polska. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy do odwiedzania strony DEKRA Polska gdzie uzyskacie Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat kursu.

Lp.Rodzaj szkoleniaZakresIlość godzinCena   
1szkolenie podstawowe okresowe badania techniczne54 h800 zł
2szkolenia specjalistycznebadania techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych – ADR16 h300 zł
3szkolenia specjalistycznebadania techniczne autobusów, o dopuszczalnej prędkości na autostradzie i drodze ekspresowej – 100km/h.9 h300 zł
4szkolenia specjalistycznebadania techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.14 h300 zł
5szkolenia specjalistycznebadania techniczne pojazdów:

 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
 • skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
 • w których dokonano zmian konstrukcyjnych
 • SAM

24 h300 zł
Razem117 h2000 zł

.

Organem uprawnionym do przeprowadzania egzaminu państwowego jest Transportowy Dozór Techniczny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kandydata na diagnostę wszystkich części szkolenia.

.

Diagnosta samochodowy zobowiązany jest posiadać:

 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  albo
 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.

.

.

.

Doskonale przygotowani instruktorzy i miła atmosfera stanowią połowę sukcesu. Na resztę składa się między innymi Nowoczesna sala wykładowa wyposażona w makiety, plansze, pomoce multimedialne – komputery i rzutnik, zestawy filmów z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy.

.Plac manewrowy o powierzchni 2500m2 zlokalizowany na terenie AKADEMII JAZDY MARKAB, dostosowany do jednoczesnego szkolenia wielu kursantów.

Dla kursanta, zwłaszcza kategorii B, bardzo ważny jest pierwszy kontakt z samochodem. My o tym wiemy, dlatego robimy wszystko, abyście również za „kółkiem” czuli się komfortowo i swobodnie. Zdjęcia pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć praktycznych umieściliśmy poniżej:

TOYOTA YARIS 1.0 z klimatyzacją – szkolenie nawet w największy upał to sama przyjemność

OPEL CORSA C 1.2 z klimatyzacją – gdy z nieba leje sie żar przyjemnie pozdrowić kursantów innych auto szkół zza zamkniętej szyby 🙂

MAN 14.232 – pojazd spełnia warunki obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku.

SETRA S215HD – klimatyzacja, pneumatyczne zawieszenie, retarder, ABS – komfort jazdy i przyjemny chłód w cenie szkolenia

Przyczepa, tzw. TANDEM

.

.

.

Zapraszamy do pierwszej w Zgierzu profesjonalnej pracowni badań psychologicznych kierowców. Pracownia psychologii transportu Akademii Jazdy Markab Zgierz została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 10.50/2009.Zapraszamy do pierwszej w Zgierzu profesjonalnej pracowni badań psychologicznych kierowców. Pracownia psychologii transportu Akademii Jazdy Markab Zgierz została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 10.50/2009.

Nowoczesne wyposażenie pracowni, zgodne z najnowszymi standardami umożliwia efektywne i sprawne przeprowadzanie badań psychotechnicznych w zakresie oceny:

 • intelektu, osobowości;
 • czasu reakcji;
 • widzenia przestrzennego;
 • widzenie w mroku;
 • wrażliwości na olśnienie;
 • prędkości.

Pracownia wykonuje badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców, skierowanych przez lekarza,
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem,
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe osób lub rzeczy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów kandydatów na kierowców,
 • kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych,
 • kierowców zatrzymanych podczas jazdy pod wpływem alkoholu,
 • sprawców wypadków drogowych, w którym są zabici lub ranni.

Ile czasu trwa badanie?
Na wykonanie badania prosimy zarezerwować sobie ok. 1 godz.

Kiedy znane są wyniki badania?
Dla Państwa wygody orzeczenie wydawane jest bezpośrednio po zakończeniu badania.

Jak zapisać się na badanie?
Najlepiej telefonicznie. Codziennie w godz. 9 – 17 sekretariat Akademii Jazdy przyjmuje zgłoszenia pod numerem tel. 042 715 28 43.

Jak wygląda badanie?
Badanie składa się z dwóch części:
1. pisemnej – testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
2. wykonywanej na aparaturze kontrolno-pomiarowej:
a. ciemni kabinowej za pomocą noktometru oraz pierścienia Landolta – ocena wrażliwości na olśnienie oraz zdolności widzenia w mroku;
b. mierniku czasu reakcji;
c. urządzeniu do badań krzyżowych;
d. stereometrze – ocena zdolności widzenia przestrzennego;
e. wirometrze – badanie umiejętności oceny prędkości.

Przypominamy o okresach, w których należy ponownie poddać się badaniom psychologicznym:

Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego, kierujący tramwajem podlegają badaniom co 5 lat do ukończenia 65. roku życia, następnie corocznie.

Kierowca wykonujący przewozy drogowe podlega badaniom co 5 lat do ukończenia 60. roku życia, następnie co 30 miesięcy.